„Pacjenci znają rozwiązania swoich problemów.  Oni tylko nie wiedzą, że je znają".

Milton Erikson


Wizytę w gabinecie można zarezerwować telefonicznie, e-mail: rejestracja@pracownia-start.pl lub za pośrednictwem kalendarza wizyt. Proszę dokonać rejestracji najpóźniej na dwie godziny przed wizytą lub uzgodnić późniejszą rejestrację telefonicznie. Na adres e-mail podany przy rejestracji zostanie przesłana informacja o wybranym terminie i link do potwierdzenia wizyty. Proszę o potwierdzenie wizyty w celu dokończenia rejestracji.

Rejestracji w NZOZ Przychodnia Nova Banino  proszę dokonać bezpośrednio w placówce:
Rejestracja: 58 355 66 77; 606 500 541.
Godziny przyjęć: poniedziałek 16:00-18:00, wtorek: 9:00-18:00

W przypadku konsultacji online (Skype, WhatsApp) wizytę można zarejestrować telefonicznie lub za pośrednictwem adresu e-mail: psycholog.online@pracownia-start.pl

Identyfikator Skype: pracownia.psychologiczna.start
Termin spotkania ustalany indywidualnie, od poniedziałku do soboty.

Konsultacja online za pośrednictwem komunikatora Skype lub konsultacji telefonicznej:
Przelewu na konto należy dokonać przed konsultacją, po ustaleniu terminu spotkania: Pracownia Psychologiczna Start, Dorota Nowacka, Bank Millennium S.A., nr konta: PL 19 1160 2202 0000 0003 9279 9925


RODO. Klauzula informacyjna.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż:

1)    Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Pracownia Psychologiczna START, Dorota Nowacka, ul. Księżycowa 69 B/1, 80-297 Banino, REGON: 364404988, NIP: 5841862346
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych mogą się Państwo kontaktować przez e-mail: rodo@pracownia-start.pl
2) Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu rejestracji i obsługi w naszej placówce, w celu umożliwienia i dokonywania świadczeń.
3) Dane udostępnione przez Państwo nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim z wyłączeniem instytucji upoważnionych z mocy prawa oraz podmiotów z którymi Administrator danych, zawarł umowę powierzenia, celem wykonania żądanego świadczenia.
4) Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
– dostęp do treści danych oraz ich sprostowania,
– usunięcie lub ograniczenie przetwarzania,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
– przenoszenie danych,
– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym czasie,
– wniesienia skargi dotyczącej naruszenia ochrony Państwa danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5) Prawo wycofania zgody
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wcześniejszej zgody, mają Państwo w związku z tym prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać wysyłając wiadomość na adres e-mail: rodo@pracownia-start.pl