RODO. Klauzula informacyjna.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż:

1)    Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Pracownia Psychologiczna START, Dorota Nowacka, ul. Księżycowa 69 B/1, 80-297 Banino, REGON: 364404988, NIP: 5841862346
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych mogą się Państwo kontaktować przez e-mail: rodo@pracownia-start.pl
2) Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu rejestracji i obsługi w naszej placówce, w celu umożliwienia i dokonywania świadczeń.
3) Dane udostępnione przez Państwo nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim z wyłączeniem instytucji upoważnionych z mocy prawa oraz podmiotów z którymi Administrator danych, zawarł umowę powierzenia, celem wykonania żądanego świadczenia.
4) Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
– dostęp do treści danych oraz ich sprostowania,
– usunięcie lub ograniczenie przetwarzania,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
– przenoszenie danych,
– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym czasie,
– wniesienia skargi dotyczącej naruszenia ochrony Państwa danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5) Prawo wycofania zgody
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wcześniejszej zgody, mają Państwo w związku z tym prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać wysyłając wiadomość na adres e-mail: rodo@pracownia-start.pl