terapia

Wielkie wypadki i kryzysy pokazują, o ile większe są nasze zasoby życiowe, niż nam się wydawało.

William James


Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach (ang. Solution Focused Brief Therapy – SFBT), to nurt terapii stworzony przez Steva de Shazer'a
oraz Insoo Kim Berg w Brief Family Therapy Center w Millwauke (USA), o szerokim zakresie pojęciowym znajdujący liczne zastosowania zarówno
w pracy z Klientem indywidualnym jak i w pracy grupowej. Ten sposób myślenia, filozofii rozumienia i traktowania drugiego człowieka, daje możliwość zastosowania w różnych obszarach takich jak ochrona zdrowia psychicznego, wychowania, edukacji, zarządzania zasobami ludzkimi w biznesie,
czy w pracy socjalnej. Podejście to sprawdza się w pracy z Klientami doświadczającymi różnych problemów, np. przemocy, depresji, uzależnień,
zaburzeń odżywiania, konfliktów interpersonalnych, partnerskich itp., ponieważ terapeuta pracuje z CZŁOWIEKIEM, pojmowanym holistycznie,
a nie z konkretnym zaburzeniem. Sposób pracy jest więc zależny od tego jaki cel chce osiągnąć Klient jako rezultat terapii. Celem Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (TSR) nie jest samo rozwiązanie problemu, ale szukanie optymalnego rozwiązania dla sytuacji,
w której Klient się znalazł. Czas trwania terapii nie jest ściśle określony. Nie można z góry założyć jak często i jak długo Klient spotyka się
z terapeutą. Tu Klient jest „ekspertem” który wyznacza cele, ocenia postępy terapii oraz decyduje w jakim momencie należy terapię zakończyć.
Terapeuta natomiast jest „ekspertem” od prowadzenia spotkania tak, aby współtworzyć z Klientem wizję celu i optymalną ścieżkę do jego osiągnięcia.
Praca terapeutyczna nakierowana jest na teraźniejszość i przyszłość. Analiza doświadczeń z przeszłości, jest stosowana w kontekście
jej przydatności dla Klienta w osiąganiu wyznaczonych celów. Jako źródło wiedzy i doświadczeń, które może dostarczyć bezcennych informacji
o zasobach Klienta.

Filozofia centralna:

 • Jeśli coś się NIE ZEPSUŁO – nie naprawiaj tego.
 • Jeśli się dowiesz co DZIAŁA, rób tego więcej.
 • Jeśli coś nie działa, nie rób tego więcej. RÓB COŚ INNEGO.
 • Życie jest proste, nie komplikuj.


Pomagamy między innymi w obszarach:

  • szeroko rozumiany kryzys życiowy np. związany z rozstaniem, rozwodem, w związku
  • kryzys emocjonalny
  • niskie poczucie własnej wartości
  • lęki i fobie
  • zaburzenia w relacjach międzyludzkich 
  • uzależnienia
  • traumy
  • ataki paniki
  • zaburzenia nastroju
  • depresja
  • wypalenie zawodowe
  • konflikty interpersonalne
  • trudności w funkcjonowaniu w obszarze
   społecznym (nieśmiałość, wycofanie)

zapraszamy na spotkanie

„Pacjenci znają rozwiązania swoich problemów.

Oni tylko nie wiedzą, że je znają".

Milton Erikson