Jestem psychologiem, arteterapeutą, ukończyłam studia i uzyskałam tytuł magistra psychologii na Wydziale Zamiejscowym w Sopocie, Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Jestem absolwentką studiów podyplomowych Psychologia Transportu na Uniwersytecie Gdańskim i Arteterapii w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Ukończyłam kurs I stopnia TSR, w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach „CTSR” w Sopocie oraz uzyskałam Certyfikat Mediatora w Gdańskim Centrum Mediacji FISO. Dzięki współpracy z Fundacją Centrum Praw Kobiet w Gdańsku, zdobyłam doświadczenie ważne w pracy z osobami które znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej np. związanej z rozstaniem, rozwodem, udzielając konsultacji psychologicznych osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysu życiowego. Pracuję jako psycholog transportu, psycholog w służbie medycyny pracy oraz jako terapeuta. Prowadzę także konsultacje online.

Pracuję w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. W nurcie tym to Klient jest ekspertem od swojego życia. Jest osobą, która wyznacza cele, ocenia postępy w terapii, i decyduje, w jakim momencie należy terapię zakończyć. Terapeuta współtworzy z Klientem precyzyjną wizję celu i optymalną drogę do jego osiągnięcia.

W pracy wykorzystuję również arteterapię. Arteterapia nie skupia się na wartościach estetycznych dzieł, dlatego nie potrzebne są żadne zdolności plastyczne, czy doświadczenia plastyczne. Opiera się natomiast na założeniu że autoekspresja pomaga rozwiązać problemy i konflikty, kierować zachowaniem, redukować stres, podnosić samoocenę, uzyskać wgląd.

Poza zainteresowaniami zawodowymi pasjonuję się malarstwem, rysuję i maluję. Bardzo lubię konie, które są również tematem moich prac.Zapraszam do kontaktu. Jeżeli nie mają Państwo możliwości skorzystania z konsultacji w gabinecie, udzielam również konsultacji telefonicznych i online.

„Tylko wtedy, kiedy ludzie zaczynają tworzyć scenariusze możliwości, naprawdę idą
w kierunkach, które są dla nich bardziej satysfakcjonujące, a [ich] problemy nikną
lub stają się dużo mniej istotne.”

Bill Saleebey