O badaniach.

Kto podlega badaniom, jak wygląda badanie, co bada psycholog.


Kandydaci i osoby pracujące w niektórych zawodach takich jak kierowcy zawodowi
(Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami), taksówkarze (Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym), a także osoby których zawody należą do grupy zawodów trudnych i niebezpiecznych związanych z transportem, budownictwem, górnictwem, hutnictwem, energetyką oraz zapewnieniem ochrony i bezpieczeństwa mienia i osób podlegają badaniom psychologicznym (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej ).

Diagnoza psychologiczna – testy psychologiczne.


Psycholog uprawniony do przeprowadzania badań w zakresie medycyny pracy oraz psychologii transportu, na podstawie wyników testów psychologicznych, dokonuje oceny i opisuje osoby badane pod względem sprawności intelektualnej i procesów poznawczych, osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, a także dojrzałości społecznej. Wszystkie te obszary funkcjonowania są sprawdzane aby zweryfikować czy osoba badana ma predyspozycje do wykonywania zawodu który wymaga szczególnej sprawności psychofizycznej.

 


Badania aparaturowesprawność psychofizyczna.


Sprawność psychofizyczna jest badana przy pomocy aparatury do badań psychologicznych kierowców. Badany jest czas reakcji osoby badanej, koordynacja wzrokowo-ruchowa, szybkość i adekwatność reakcji, odporność na stres. Czynniki te odgrywają istotną rolę w zawodach wymagających szybkich reakcji, wysokiego poziomu uwagi, zawodach wymagających dokładności, precyzji i opanowania.

 


Aparat piórkowski. Psychologiczny test koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Aparaturowy test psychologiczny przeznaczony do oceny koordynacji wzrokowo-ruchowej z liniowym układem bodźców. Przeznaczony do badań kierowców, instruktorów, egzaminatorów, pracowników na stanowiskach wymagających określonej sprawności psychofizycznej. Bada szybkości reakcji psychomotorycznej w tempie narzuconym, koordynację wzrokowo-ruchową oraz zdolność koncentracji uwagi.


 


Aparat krzyżowy. Psychologiczny test koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Test aparaturowy do oceny koordynacji wzrokowo-ruchowej z krzyżowym układem bodźców. Przeznaczony do badań kierowców, instruktorów, egzaminatorów, pracowników na stanowiskach wymagających określonej sprawności psychofizycznej. Bada szybkość reakcji psychomotorycznej, koncentrację uwagi, dokładność spostrzegania, szybkość podejmowania decyzji, odporność na zmęczenie. 


 

Miernik czasu reakcji. Psychologiczny test szybkości i adekwatności reakcji.

Apartat przeznaczony do pomiaru szybkości, adekwatności i równomierności reakcji na bodźce świetlne i dźwiękowe. Stosowany w badaniach kierowców (psychologia transportu) i badaniach innych grup zawodowych (psychologia pracy).

 


Stereometr – aparat do badania widzenia stereoskopowego.

Stosowany do badań w zakresie oceny widzenia stereoskopowego. Stosowany do badań kierowców, operatorów wózków jezdniowych, pracowników wysokościowych, operatorów dźwigów, suwnic, pracowników obsługujących urządzenia w ruchu, instruktorów i egzaminatorów.


 

Ciemnia kabinowa – badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie.

Stosowana w diagnozie widzenia w mroku i wrażliwości na olśnienie kierowców zawodowych oraz kierowców samochodów służbowych w medycynie pracy.