„Klient  konstruuje  swoje  własne rozwiązania na  podstawie  swoich  własnych  zasobów
i  sukcesów."   

Steve de Shazer

Wizyta w gabinecie

Konsultacja/terapia psychologiczna (50 minut) – 120,00 zł
Konsultacja/terapia dzieci i młodzież (50 minut) – 120,00 zł
Terapia par (50 minut) – 180,00 zł
Terapia par (90 minut)  – 240,00 zł
Badanie psychologiczne/diagnostyczne z wydaniem orzeczenia (120 min.) – 200,00 zł


Konsultacja online/telefon (tylko indywidualnie)

(skype:pracownia.psychologiczna.start)

Konsultacja/terapia psychologiczna (50 minut) – 120,00 zł
Konsultacja/terapia partnerska (50 minut) 180,00 zł
Konsultacja/terapia partnerska (90 minut) – 200,00 zł  Konsultacja/porada  e-mail (do 3 odpowiedzi) – 50,00 zł 

Konsultacja online za pośrednictwem komunikatora Skype lub konsultacji telefonicznej: Przelewu na konto należy dokonać przed konsultacją, po ustaleniu terminu spotkania: Pracownia Psychologiczna Start, Dorota Nowacka, Bank Millennium S.A., nr konta: PL 19 1160 2202 0000 0003 9279 9925

Istnieje możliwość umówienia wizyty domowej, w przypadku osób które z uzasadnionych przyczyn nie mogą skorzystać z pomocy w gabinecie,
na przykład dla osób w podeszłym wieku lub osób mających trudności w poruszaniu się.

TU ZAPŁACISZ KARTĄ